Mission/Vision

MISSION & VISION

MISSION

Our mission is to train competent audiologists who know their professional rights and responsibilities, adhere to ethical principles, are productive, and adopt lifelong learning principles. In addition, it is to contribute to science and society by conducting original scientific research in the field of audiology. It is to represent our profession, university and our country in the best way in national and international platforms. It is to serve humanity at a universal level by contributing to public and public health.

VISION

It is to take part in the service sector with successful practices for public health, which carries the profession ahead of the era. In addition, it is to be able to carry out multidisciplinary studies with the spirit of teamwork. It is to contribute to the world of science as a reference education, training and research center in the scientific world with scientific studies.

Fundamental principles and values

  • People-oriented,
  • Ethical
  • Tolerant
  • Exhibitor
  • Innovative
  • Researcher

 

Program Amacı ve Çalışma Alanları

Programın Amacı;

İşitme kaybının tanı, takip, değerlendirme ve rehabilitasyon aşamalarını etik kurallara ve bilimsel kanıtlara dayalı olarak yöneten odyologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Odyologların halk sağlığını yönetebilen, işitme sağlığını korumak için koruyucu ve önleyici tedbirler alabilen, toplum yararını önemseyen bireyler olması amaçlanmaktadır. Denge sistemi ve hastalıklarının değerlendirilmesi, teşhisi, rehabilitasyonu için bilimsel kanıtlara dayalı, araştırma yapan ve yüksek performans becerisine sahip donanımlı odyologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca odyologların hem sağlık hem de akademik alanlarda bilimsel katkılarını sunmaları amaçlanmaktadır.

 

Programın Çalışma Alanları;

-Üniversite/fakülte/yüksekokullar (eğitmen)

-Devlet hastanesi ve üniversite hastaneleri (klinik)

-Yenidoğan üniteleri (yenidoğan işitme taraması)

-Özel hastane klinikleri

-Vestibüler rehabilitasyon merkezleri

-Özel odyoloji merkezleri

-İşitme cihazı satış ve uygulama merkezleri

-Endüstriyel kurumlar

-Özel eğitim merkezleri

 

THE PURPOSE AND THE FİELDS OF STUDY OF THE PROGRAM

The Aim of The Program;

It is aimed to educate audiologists who manage the steps including diagnosis, follow-up, evaluation and rehabilitation of hearing loss based on ethical rules and scientific evidence. It is aimed that audiologists are individuals who can manage public health, take protective and preventive measures to save hearing health and care about the benefit of society. It is aimed to educate well-equipped audiologists who are based on scientific evidence, research and have high performance skills for the evaluation, diagnosis, rehabilitation of balance system and diseases. In addition, it is aimed for audiologists to present their scientific contributions in both health and academic areas.

 

The Fields of Study of the Program;

-University / faculty / colleges (instructor)

-State hospital and university hospitals (clinic)

-Neonatal units (newborn hearing screening)

-Private hospital clinics

-Vestibular rehabilitation centers

-Private audiology centers

-Hearing aid sales and application centers

-Industrial institutions

-Special education centers

 

Quality policy

Gazi University Faculty of Health Sciences Department of Audiology determines the quality policy of the following principles.

To be able to apply our professional principles by showing our mission and vision in line with the goals of our university.

• To raise our standards by following the development and change in our service areas in line with our strategic goals.

• The coordination of the works carried out within the framework of the quality policy is carried out by the “Quality Coordinator”.

 

Gazi University Faculty of Health Sciences Audiology Department Quality Coordinator Members;

Quality Team Manager: Dr. Instructor Member Şenay ALTINYAY

Member: Instructor Member Bilgehan TEKİN DAL

Member: Inst. See. İrem SENDESEN

Member: Inst. See. Volkan TUTAR

 

background image