Odyoloji Bölümü

Unvanı

Adı-Soyadı

Telefon Numarası

Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Bülent GÜNDÜZ

21626 01

 

Öğr. Gör. Dr.

 Çağıl GÖKDOĞAN

21626 01

Arş. Gör. 

Seher YILMAZ  

Arş. Gör. 

Burak KABİŞ  

Arş. Gör. 

Melis KESKİN  

Arş. Gör. 

Şadiye BACİK  

Arş. Gör. 

Gurbet ŞAHİN KAMIŞLI  

Arş. Gör. 

Mustafa YÜKSEL